uğur ışılak canın olayım

2010-05-13 11:18:00

uğur ışılak canın olayım Devamı

Bizde Aşk Kışlara Hep Gebe

2010-05-12 19:39:00

  Asla Aşk Heryerde Bahar Değil Bizde Aşk Kışlara Hep Gebe YaR.. Isıtamadın Gönlümü Isıtamadın Kalbimi Bundan Fazla Anladım Alışamadık Biz Bize Konuşamadık Göz Göze Bundan Fazla.. Farzet Kapılıp Biz Delice Aşk Seline Farzet Yaşadık Doyduk Güzele.. AşKı Bulduğumu Sandım Sende...   -------------------------------------------------------------- ... Devamı

Allah’ım,Ümmetimize birlik, ülkemize dirlik, insanımıza dirilik,

2010-05-12 17:47:00

ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE İNANAN HER MÜSLÜMAN ÜZERİNE VEBAL OLSUN Kİ ... KATLEDİLEN HER MASUM CANIN, AKITILAN HER DAMLA KANIN HESABI SORULMADIKÇA... İSLAM ÜMMETİNE ; İÇTİĞİ SU , ALDIĞI HER NEFES , YEDİĞİ HER LOKMA HARAM OLSUN ! ALLAH (C.C.) rızası için !!! Duası makbul olan kardeşlerin akıtacakları gözyaşları vesilesiyle rabbimin zaferi yakın olacaktır. Allahtan mazlum filistin halkına kurtuluş ALLAH (C.C.) askerleri için zafer ve katil saldırganlar için lanet ve hezimet dilemek için … hep beraber duaya duralım kardeşlerim … Allah’ım, Bize merhamet et, günahlarımızı bağışla! Allah’ım, Bize, tevhit ve adalete sahip çıkacak bir irade ve güç ver! Allah’ım, Bizleri dinine ensar ve şeriatına hizmetkar kıl! Allah’ım, Müslüman olmak mutlu olmaktır. Bize bu mutluluğumuzu tüm insanlara ulaştıracak bir sabır ve bilgi ihsan eyle! Onu eksik, fazla, yanlış temsil ederek insanları mutluluktan uzaklaştıran cahillerden islam’ı koru. Lütf-u inayetinle islam’ı öyle güzel yaşayalım ki, öyle güzel Müslüman, öyle güzel insan olalım ki; bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin! Allah’ım, Bizi hasetten, fesattan, gururdan, kibirden,benlik çekişmekten koru. Gönüllerimizi İslam davasının rütbesiz erleri olmaya razı kıl. Bizlere zorlukları kolaylığa çevirecek, zilletimizi izzete tedbil edecek tevazu ve mahviyet duygusu ver. Allah’ım, Bizi kafirlere, fasıklara ve münafıklara karşı yalçın bir kale gibi; müminlere karşı ise munis bir kuzu gibi kıl. Allah’ım, Gönül yıkmaktan sana sığınırız. “Bir kez gönül yıktın ise O kıldığı... Devamı

Duanın kabul vakitleri ve duasi kabul olanlar

2010-05-12 17:41:00

İşte o 10 vakit ve duası kabul olan kimseler...     Hadis-i şeriflerde duanın kabul edilmesine en elverişli vakitler olarak şu zaman dilimlerinden bahsedilir: Gecenin son üçte birlik kısmı. Farz namazların sonrası. Secde esnasında yapılan dualar. Hac veya umrede yapılan dualar. Ezan okunduğu vakit. Ezanla kamet arası. Yağmur yağdığı zaman. Kur’an hatminden sonra. Gözlerimiz iman hassasiyetiyle yaşardığı zaman. Bizi yalnız Allah’ın gördüğü yerler. DUASI KABUL OLAN KİMSELER Bir de duası kabul olan kimseler var. Birkaç cümleyle onlardan da bahseeyim. Değişik hadislerde şu kimselerin yaptığı duaların reddolunmayacağı haber veriliyor: Evine dönünceye kadar hacının ve gazinin duası. İyileşinceye kadar hastanın duası. Mü’min bir kimsenin, diğer mü’min kardeşi için gıyaben yaptığı dua. İftar edinceye kadar oruçlunun duası. Adaletli devlet başkanının duası. Babanın evladına duası. Esma-i Hüsna, salih ameller, peygamberler ve diğer büyük zatlar ile tevessül edilerek yapılan dualar. Misafirin ev sahibine duası. Mazlumun duası           ... Devamı

Duâ'nın Kabulünün Şartları

2010-05-12 17:34:00

Duâ'nın Kabulünün Şartları 1- Kazâya muvafık olmak, yani sünnetullaha uygun bulunmak, 2- O kimse hakkında duânın kabûlü hayırlı olmak, 3- İstenilen şey muhal olmamak. Duânın kabûlü için âdâbına ve şartlarına riâyet etmek lâzımdır. Bu şartların cümlesi mevcud olduğu bir durumda kabul olunma ciheti gâlib ise de kabul olunması yine meşiyyet-i ilâhiyyeye bağlıdır. Binâenaleyh Allah, dilerse kabûl eder, dilemezse etmez. Fakat kul, âdâbına riâyet ederek duâyı bırakmamalıdır. Duânın kabûlünün âni olmasına kullar umûmiyyetle tahammül edemiyecekleri için istenilen şeyin bir müddet sonra verilmesi me'mûl olduğu gibi duâsı mikdarı o kimsenin üzerinden bir şerrin define sebeb olmak veyahud bilmediği bir cihetten duâsının eseri hâsıl olmak ihtimâline binâen duâya kabûl olunmadı nazariyle bakılmamalı ve "duâm kabûl olunmuyor" denilmemelidir. Allah Teâlâ Hazretleri icâbet husûsunu, istimrâra; ya'ni geniş zamana delâlet eden muzâri' sigasıyle beyan buyurmuşdur ki, bir zamanla mukayyed değildir, demektir. Kulun hakkında hayırlı olan bir zamanda kabûl eder. Yine âyet-i celîle'de: "Rabbiniz size: "Bana duâ edin ki duânızı kabul edeyim" dedi. O kimseler ki bana kulluk etmeğe büyüklendiler; pek yakında zelil ve hakîr olarak cehenneme girerler." (1) Duâ, Cenâb-ı Hak'tan, insanların muhtaç oldukları şeyleri tazarru' ve niyâz ederek kemâl-i tevâzu' ile istirham edip istemeleridir. Kulların Allah'a olan ihtiyaçlarını arz eylemeleridir. Duânın kabûlün&uu... Devamı