Giyinik Çıplaklar Hadisi Şerifine Dahil olanlar

2010-05-09 09:25:00

 

 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )
Tercümesi:
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onları görmedim. (Onlardan biri) ineklerin kuyrukları gibi kamçılarla insanları dövenlerdir. Diğer ikincisi de, giyinik, fakat çıplak olan, kibirlenerek yürüyen, öteki kadınları kendileri gibi olmaya zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. Onlar cennete girmeyecekler, onun kokusunu bile alamıyacaklar. Halbuki onun kokusu şu kadar (500 sene) mesafeden hissedilir.”
Müslim


Selamunaleykum;

bu konuyu biraz açarsak Ehli sünnet Fıkıh alimlerimizin yukarıdaki hadisi-i şerife dahil olan kadınların Ahzab suresi 59. ayete göre giyinmeyen yani bütün vücudu örtecek geniş ve bol olan cilbab ve benzeri çekilde elbise giymeyen bu elbiselere örnek çarşaf,feraca,car ve ehramdır yani bunların dışında giyinen, dar pardesü, pantolon,vucüt hatlarını belli eden elbiseler giyen,baş örtü yerine türban takan boyun kısmını belli eder şekilde başlarını bağlayan,çift kafa gibi yapan deve hörhücü kısmına onlarda dahil oluyorlar,süslenip dikkat çekici elbiseler giyen, daha örnekler çoğaltılabilir bunların hepsi giyinik çıplaklar zümresindendir.
çünkü kapanınca kadının zayıfmı şişmanmı olduğu belli olmaması gerekmektedir,vücut hatlarının şekli belli olmayacak şekilde kapanması gerekmektedir bunun içindirki bütün ehli sünnet alimleri en güzel kıyafetin çarşaf olduğunu bölgelere göre değişebilen diğer kıyatlerinde ferace,car ve ehram olduğunu bu sayılan elbiselerin Ahzab suresi 59. Ayete uyduğunu diğerlerinin bu ayetin dışında kaldığını söylemektedirler. En azından pardesü giyiliyorsa bile omuzları ve göğüsleri kapatan büyük bir baş örtü takılması yine bu elbiselere biraz uymaktadır. Çünkü pardesü bile olsa omuzların hatları ve koltuk altlarını belli ettiğinden sakıncalıdır, geniş pardesü ve omuzlardan aşağı sarkmış geniş başörtüsü de olabilir tabiki yine de en güzeli ve en takvası ayete uyan en güzel elbise çarşaftır,sahabe annelerimizin ve osmanlı annelerimizin kıyafetidir

giydiğimiz elbiseler dikkat çekici alacalı renkler olmamalı , örtünmedeki gaye en başta Allah'ın rızası ,yabancı erkekler tarafından rahatsız edilmemek,ve yabancı erkeklerin şehevi bakışlarından korunmaktır kadın Nur süresi 31. Ayeti kerimede de belirtildiği üzere kedisine mahrem olan erkeklerin dışındaki erkeklerle mümkün olduğu kadar zaruret olmadıkça bir arada bulunmaktan sakınmalıdır. Ahzab suresi 31-32-33-34-35 ve 53-55 ayetlerde de yine kadınların mahremiyeti ile ilgili ayetler bulunmaktadır , kadının yabancı erkeğe çıkmaması ve zaruret olmadıkça yabancı erkeklerle konuşmaması gibi Kur'an'da ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) c.c. bazen ey peygamber hanımları diye hitab eder fakat bu sadece paygamber hanımları böyle olsun diğer kadınlar yapmasın demek değildir hükümleri emir ve yasaklar bütün mümin kadın ve erkekleredir.

Not: Ayrıca bu ayeti kerimeleri daha iyi anlayabilmek için tefsir okumak şarttır yoksa mealden çok şey anlamak mümkün olmaz

NUR SURESİ
31. Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.AHZAB SURESİ
31. Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.

32. Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.

33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

34. Evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.), her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.

35. Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.), bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

36. ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.

53. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemeksizin, bir yemeğe davet edilmedikçe, Peygamber'in evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber'i üzmekte, fakat o (size bunu söylemekten) utanmaktadır. Ama ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.), hakkı söylemekten çekinmez. Peygamber'in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu, ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) katında büyük (bir günah) tır.

55. Onlara (Peygamber'in hanımlarına), babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları (mümin kadınlar) ve ellerinin altında bulunan câriyelerinden dolayı bir günah yoktur. (Ey Peygamber hanımları!) Allah'tan korkun; şüphesiz ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.), her şeye şahittir.

59. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. ALLAH (C.C.) (C.C.) (C.C.) bağışlayandır, esirgeyendir.

 

5908
0
0
Yorum Yaz